Collecte

Collecte

Op deze pagina vindt u alle rekeningnummers. Hartelijk dank voor uw gift.

U kunt ook makkelijk overmaken door de bijbehorende QR code te scannen met uw bankieren app. De gegevens worden dan automatisch ingevuld. Dit werkt momenteel helaas nog niet bij klanten van de Rabobank en ABN Amro.

Kerkrentmeesters Hervormde Kerk
NL 02 RABO 0324 8050 04

Diaconie Hervormde Gemeente
NL 41 RABO 0324 8247 69

Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk
NL 52 RABO 0324 8052 68

Gereformeerde Diaconie
NL 77 RABO 0324 8147 12