Collectes gehouden in deze dienst

1e Collecte is voor Kerk en Eredienst

2e Collecte is voor behoud Predikantsplaats

3e Collecte is Onderhoud Kerk en Gebouwen

Diaconie Hervormde kerk NL41RABO 0324824769

Kerkrentmeesters Hervormde kerk NL02RABO 0324805004.