Collectes gehouden in deze dienst

1e Collecte is voor Diaconie

2e Collecte is voor behoud Predikantsplaats

3e Collecte is voor Kerk en Israel

Kerkrentmeesters Hervormde kerk NL02RABO 0324805004

Diaconie Hervormde kerk NL41RABO 0324824769